BANNER

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗΣ

 Ἡ ἔμφυτος τάσις τοῦ βλακός, ἐξικνουμένη συχνότατα εἰς ἀληθῆ μανίαν ὅπως ἀνήκῃ εἰς ἰσχυρὰς καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας πάσης φύσεως ὀργανώσεις, ἐξηγεῖται πρώτον μὲν ἐκ τῆς εὐκολίας τῆς ἀγελοποιήσεως, εἰς ἢν μονίμως ὑπόκειται, λόγω ἐλλείψεως ἀτομικότητος (ἐξ οὗ καὶ τὸ μῖσος τοῦ κατὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ), δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ ἀτομικοῦ ζῳώδους πανικοῦ, ὑπὸ τοῦ ὁποίου μονίμως κατατρύχεται, ἐκ τοῦ δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εἰς τὸ παντὸς εἴδους προλεταριάτον. Ἀποτελεῖ δὲ ἡ τάσις αὕτη ἀμάχητον σχεδὸν τεκμήριον περὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς πνευματικῆς του ἀναπηρίας. Τοιουτοτρόπως δημιουργεῖται αὐτόματος συρροὴ βλακῶν εἰς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, αἴτινες, ἐὰν μὲν εἶναι συμφεροντολογικαί, διατηροῦν τουλάχιστον τὴν σοβαρότητα τῶν συμφερόντων των, ἐὰν ὅμως εἶναι «πνευματικαί» περιέρχονται σὺν τῷ χρόνῳ εἰς πλήρη βλακοκρατίαν. Εἰς τὸ φαινόμενον τοῦτο ὀφείλει τὸν ἐκφυλισμὸν τοῦ λ.χ. ὁ μασσωνισμός, oι ἁπανταχοῦ Ῥοταριανοὶ ὅμιλοι, ὅλοι oι «πνευματικοί» σύλλογοι, καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ... Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν!. Ἑπόμενον εἶναι κατόπιν τούτων, ὅτι ὅπως ἡ λεγεὼν τῶν βλακῶν ὠθεῖται ἀκατανικήτως πρὸς τὴν ἀγέλην καὶ πρὸς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, οὕτω ὑφίσταται ἀκατανίκητον ἕλξιν ἀπὸ τὰς παντὸς εἴδους ἀγελαίας ἀντιατομικὰς καὶ ὁμαδιστικὰς θεωρίας, ἀπὸ τοῦ πάσης φύσεως παρεμβατισμοῦ ἢ διευθυνομένης οἰκονομίας ἢ 4ης Αὐγούστου μέχρι τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (Ἄλλοι εἶναι οἱ ἐκμεταλλευταὶ τῶν θεωριῶν αὐτῶν). Τούτων δεδομένων ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἀτελεύτητος καὶ αὐστηροτάτη ἐπιλογὴ βλακῶν εἰς τὰ ὁμαδικὰ συστήματα ἡ ὁποία, τὴ βοηθεῖα μίας πολιτικῆς βίας, κατοχυρούται καὶ ὡς πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν καθεστὼς (4η Αὔγουστου), τόσω μᾶλλον, ὅσο ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως, χρήσιμος μόνον εἰς ἐκείνους, οἵτινες διαθέτουν σκέψιν, εἶναι μονίμως καὶ ἐξόχως ἀντιπαθητικὴ εἰς τοὺς βλᾶκας, διότι ἀσκουμένη ὑπὸ τῶν ἄλλων στρέφεται ἐναντίον των, ἴδια ὁσάκις οὗτοι κατέχουν ἐξουσιαστικὰς θέσεις, ἢ ἔχουν συνδέση συμφέροντα μὲ τοὺς κατέχοντας αὐτάς. Ἡ ἔλλειψις ἰδίας γνώμης, ἡ κολακεία καὶ ἡ ρᾳδιουργία (ἴδε κατωτέρω) τοὺς προορίζουν ἄλλως τὲ εἰδικῶς διὰ τὰς καταστάσεις ταύτας. Ἡ ἀκατανίκητος ἐπίσης τάσις τῶν βλακῶν πρὸς τὰς πάσης φύσεως ἀγελαίας ἐμφανίσεις (κοσμικαὶ συγκεντρώσεις καὶ causerie τρεφομένη ἐκ τῶν περιεχομένων τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν ραδιοφώνων, μόδα, κλπ.) καὶ διακρίσεις (τίτλοι, διπλώματα παράσημα) εἶναι κατόπιν τῶν ἀνωτέρω αὐτονόητος. 

Το παραπάνω κείμενο είναι μέρος του βιβλίου του κ.  Ευάγγελου Λεμπέση με τίτλο :

"Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίω" 

το οποίο δημοσιεύεται στο www.free-apopsis.blogspot.com

και μας εξηγεί πλήρως γιατί οι κουμουνιστές διαδηλώνουν σαν αγέλες συνεχώς και σπάνε τα πάντα καλυμένοι πίσω από την ομάδα και γιατί μεγάλες ομάδες ψηφίζουν πασοκ χωρίς να έχουν πολιτική σκέψη και χωρίς να κρίνουν κάθε φορά τί θα ψηφίσουν. (και στη ΝΔ υπάρχουν πολλοί "αμετακίνητοι" βλάκες) 

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Όταν διαθέτεις χρήμα...ακόμα και σύνεφο φτιάχνεις

Κατάρ: τεχνητό αιωρούμενο σύννεφο για δροσιά/σκιά σταδίων στο World Cup 2022

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011, 12:39
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022, θα διαθέτει μια καινοτομία από... αέρος. Παντού έχουμε σύννεφα στον ουρανό, σωστά; Επίσης, σε μια ηλιόλουστη μέρα, ο ίσκιος που προσφέρουν είναι ανακουφιστικός και σ' αυτό, πσιτεύουμε, δεν διαφωνεί κανείς. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να «παραγγείλει» ένα σύννεφο να σταθεί στο σημείο όπου επιθυμεί, ώστε να του παρέχει σκιά.

Κανείς εκτός από τον δρ Σαούντ Αμπντούλ Γκάνι (και της ομάδας του), επικεφαλής του Τμήματος Μηχανικών και Βιομηχανικών Μηχανολόγων στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ. Ο δρ Γκάνι ανακοίνωσε την ανάπτυξη και κατασκευή ενός «τεχνητού σύννεφου», το οποίο θα αιωρείται πάνω από ένα ανοιχτής σχεδίασης στάδιο, όπου θα προσφέρει σκιά και δροσιά στους αθλητές και φίλαθλους στις κερκίδες. Μάλιστα, θα χειρίζονται το εν λόγω σύννεφο από απόσταση μέσω ασύρματης τεχνολογίας, ενώ η «αιώρηση» θα επιτυγχάνεται χάρη στα πολύ ελαφρά υλικά κατασκευής και φυσικά στις 4 ειδικές μηχανές ηλιακής ενέργειας που θα κινούν τεράστιους έλικες.

Το κόστος του τεχνητού σύννεφου: «μόλις» 500.000 δολάρια - βέβαια, για το Κατάρ, όπως είναι γνωστό, δεν τίθεται καν θέμα για ένα τέτοιο «ευτελές» ποσό. Εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα, αν και μέχρι το 2022 κανείς δεν ξέρει πού θα έχει φθάσει η τεχνολογία (και η οικονομία)...

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΙΤΑΛΙΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώνει την απόλυση του δικαστή που δεν δίκαζε γιατί υπήρχαν σταυροί στις αίθουσεςΤο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας, το ανώτερο δικαστήριο της χώρας, επικύρωσε την απόλυση του δικαστή ο οποίος αρνήθηκε να δικάσει υποθέσεις με την αιτιολογία ότι υπήρχαν Εσταυρωμένοι στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Ο Δικαστής Luigi Tosti (φωτο κάτω), είχε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, αφού απολύθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM), πέρσι επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει τα δικαστικά του καθήκοντά στο δικαστήριο, στην πόλη Camerino από τον Μάιος του 2005 έως τον Ιανουάριο του 2006, σε «ένδειξη διαμαρτυρίας» για την παρουσία του Σταυρού στις αίθουσες του δικαστηρίου.
Ο Tosti, που είναι Εβραίος, υποστήριξε ότι η παρουσία των Σταυρών στις Ιταλικές δικαστικές αίθουσες ήταν μια «απειλή για τη θρησκευτική ελευθερία», και ότι οι κατηγορούμενοι έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να δικαστούν σε ‘κοσμικές’ αίθουσες δικαστηρίων.
Στην απόφασή του στις 14 Μαρτίου, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναφέρει ότι το CSM ήταν εξ ολοκλήρου «σωστό» στην απόλυση του Tosti και απέρριψε το επιχείρημα ότι η παρουσία των Σταυρών αποτελούν μια απειλή για την ελευθερία της θρησκείας. Το δικαστήριο επανέλαβε επίσης ότι βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας το μόνο θρησκευτικό σύμβολο που θα εμφανίζεται στα δικαστήρια είναι ο Σταυρός....

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΥΡΙΔΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ.

Πακιστανοί απήγαγαν και εκβίαζαν ομοεθνείς τους


Τρεις Πακιστανοί, ηλικίας 21, 24, και 24 ετών, συνελήφθησαν στον Κολωνό Αττικής, κατηγορούμενοι για «εγκληματική οργάνωση» και «αρπαγή και … εκβίαση κατά συναυτουργία». Από την έρευνα-προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που απήγαγαν αλλοδαπούς, υπηκόους Πακιστάν, τους οποίους οδηγούσαν σε διαμέρισμα και τους ελευθέρωναν μετά τη καταβολή χρημάτων από συγγενείς των απαχθέντων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν  στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
 www. eglimatikotita.blogspot.com


Η ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΛΑΘΡΟΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ.  ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΡΕΛΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ . ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕς ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!!!!!


     Στο κείμενο των διατάξεων του άρθρου 1, παραγρ. 1 του Ν.1566/85 για τη «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», αναγράφεται με σαφήνεια ότι η εκπαίδευση-το σχολείο  έχει ως διαχρονικό σκοπό «να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή {(κοινωνική - τοπική) δεν εννοεί λαθραίους.}, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά».

Ειδικότεροι σκοποί
            Η εκπαίδευση-το σχολείο, πιο αναλυτικά και πάντα μέσα στα πλαίσια του γενικού σκοπού, επιδιώκει ειδικότερα ( άρθρα 1 και 4 Ν. 1566/85) να υποβοηθηθούν οι μαθητές, ώστε:
-Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες.
-Να εμπνέονται από αγάπη στον άνθρωπο, τη ζωή, την εργασία και το περιβάλλον.
-Να διακατέχονται από πίστη στην πατρίδα και τη γνήσια ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
-Να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
-Να καλλιεργούν και αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.
-Να εξοικειώνονται με τις ηθικές, εθνικές, ανθρωπιστικές κ.ά. αξίες και να τις σέβονται.
-Να διαφυλάσσουν, αξιοποιούν, προάγουν και μεταλαμπαδεύουν τ’ αγαθά του πολιτισμού.
-Να αποκτούν την ικανότητα της ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση.
-Να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας.
-Να κατακτούν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, ευμενείς διαθέσεις και καλές συνήθειες.
-Να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, φαντασία και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας.
-Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας και στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.
-Να κατανοούν τη σημασία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης και να εκτιμούν τα έργα της.
-Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης και να προσβλέπουν σ’ έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΠΟΥΣ;;;;

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Άξιος ο μισθός των δικαστικών λειτουργών

Στο Αυτόφωρο Καβάλας σήμερα ο απεργός πείνας!!!

Στο Αυτόφωρο Καβάλας θα δικαστεί σήμερα (23/3) το πρωί ο απεργός πείνας, άνεργος Λάζαρος Παπαδόπουλος, κατηγορούμενος για καταπάτηση κοινοχρήστου χώρου (κεντρική Πλατεία Καβάλας –όπου έστησε αντίσκηνο)!

Ο 60χρονος άνεργος (που χθες περνούσε τη 12η μέρα απεργίας πείνας, μαζί με την επίσης άνεργη σύντροφό του Φρειδερίκη Τόκα) οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Καβάλας προχθές το μεσημέρι και έλαβε 48ωρη προθεσμία για να δικαστεί, μετά τη μεσολάβηση του δικηγόρου του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://apneagr.blogspot.com/2011/03/blog-post_8628.html#ixzz1HQ1qcJaD

ΕΤΣΙ, ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΑΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ, ΟΧΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ  ΧΩΡΑ.

Η ακτινοβολία που λαμβάνουμε καθημερινά!!!

 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Μετρήσαμε τις συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούμε σε μια ημέρα Μετρήσαμε τις συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούμε σε μια ημέρα Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του ερευνητή του «Δημόκριτου», κ. Δημήτρη Κοσμόπουλου στο σπίτι μιας τετραμελούς οικογένειας. Το όριο ασφαλείας που θέτουν οι περισσότεροι ερευνητές αλλά και οι κατασκευαστές των μετρητών είναι τα 5,8 μιλιβάτ/τ.μ. εφόσον η έκθεσή μας στην ακτινοβολία είναι.. διαρκής. Οι εθελοντές μας, ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδιά 3 και 5 ετών, παρακολούθησαν με περιέργεια και αγωνία το πείραμα και πριν φύγουμε, τα ασύρματα τηλέφωνα είχαν εξαφανιστεί, ο πομπός του ασύρματου Ιντερνετ είχε μπει στην αποθήκη και η οικοδέσποινα θα αγόραζε επειγόντως hands free! Να λοιπόν η «ακτινογραφία» μιας συνηθισμένης μέρας.


07.15 Κινητό τηλέφωνο 365 φορές πάνω από το όριο! Συνήθως η ημέρα μας αρχίζει μ' ένα τηλεφώνημα. Σύμφωνα με τα διεθνή όρια ασφαλείας, η ακτινοβολία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 με 6 μιλιβάτ/ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο οικιακός μετρητής έδειξε 1.827(!) μιλιβάτ -365 φορές πάνω από το όριο -τη στιγμή που το τηλέφωνο καλούσε, όπως και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ! Να σημειώσουμε ότι στη δική μας μέτρηση η απόσταση μετρητή - κινητού ήταν περίπου 10 εκατοστά, ενώ όταν συνομιλούμε χωρίς hands free, το κινητό εφάπτεται στο κεφάλι και η απόσταση. μηδενίζεται. Oταν το κινητό φορτίζει,...

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Σακούλες με φυσίγγια

  ....παρέδωσαν στον Κυνηγετικό Σύλλογο...

 Πλήθος από φυσίγγια, συγκεντρωμένα σε σακούλες σκουπιδιών, παρέδωσαν σήμερα το μεσημέρι στον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, εκπρόσωποι φορέων, ομάδων πολιτών και φιλοπεριβαλλοντικών συλλόγων της Φθιώτιδας.

Τα φυσίγγια, θλιβερά απομεινάρια μιας έντονα επιβαρυντικής δράσης εκατοντάδων κυνηγών, συλλέχτηκαν το περασμένο Σάββατο στο Πλατανόδασος Σπερχειού, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γυναικών Μεξιατών και με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης.
Οι σακούλες με το ρυπογόνο υλικό παραδόθηκαν συμβολικά στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου, στη Λαμία, όπου και υπήρξε σύντομη συζήτηση - διαμαρτυρία με τον πρόεδρό του, ο οποίος προσκλήθηκε από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες, για να τις παραλάβει.Σχόλιο: Ομολογώ οτι με αυτή την κίνηση διαμαρτυρίας συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε για κυνήγι και να γεμίζουμε το δάσοσ με χρησιμοποιημένα φυσίγγια. Συνεχίζω να σιχαίνομαι βέβαια κάτι άρρωστους που κάνουν τους οικολόγους για να ξεσπάνε τα νεύρα τους.

Ζήτω ή αίσχος;


Άλλοτε στις 25η Μαρτίου-γιορτή του Ευαγγελισμού- δονούσε τα στήθη των Ελλήνων ο αέρας της εθνικής υπερηφάνειας για την πατρίδα και την ελευθερία. Και ακούγονταν οι ιαχές των αλλεπάλληλων ΖΗΤΩ….

Και μπαίνει το ερώτημα:

Φέτος, από πού θα αντλήσουμε το δικαίωμα και θα βρούμε το κουράγιο να ξαναφωνάξουμε ΖΗΤΩ!…
Όταν έχουμε προδώσει την πατρίδα μας, και απαρνηθήκαμε την ελευθερία μας! Και μας σέρνουν στη σκλαβιά, αλυσοδεμένους, όπως οι δουλέμποροι, αλλοτινών εποχών, τους μαύρους της Αφρικής.

Για να μας ξεπουλήσουν. Εμάς και την πατρίδα μας. Έστω κι αν το ξεπούλημά μας αυτό το «βάφτισαν», οι -όπως πάμπολλα δείχνουν- ξεπουλημένοι, στην απατεωνίστικη γλώσσα τους…«αξιοποίηση»!
“Αξιοποίηση”, ασφαλώς, για...τους εαυτούς τους και τους διεθνείς πάτρωνές τους. Αλλά, όχι βέβαια για μας και την πατρίδα μας.

Αλλά, ως πότε!!!

Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://apneagr.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html#ixzz1HKC5d0uA

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.

Γ. ΠΑΪΣΙΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΖΗΣΕ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Απόβαση Παπανδρέου στη Σύρο .....με πολλά επεισόδια και σοβαρό τραυματισμό μαθητή!


  • Κυκλοφορεί φρουρούμενος οπουδήποτε ο Γιώργος Παπανδρέου

Μπορεί η "συμμαχία των προθύμων" να βομβαρδίζει την Λιβύη και να προετοιμάζει μία στρατιωτική απόβαση, για να κάμψει τον Μουαμάρ Καντάφι, στην Ελλάδα όμως, μία άλλη απόβαση, του Γιώργου Παπανδρέου στη Σύρο, συνοδεύτηκε από μεγάλα επεισόδια και τραυματισμούς πολιτών....

Η "απόβαση" του Παπανδρέου στη Σύρο, ήταν μία οικτρή ήττα της κυβερνητικής πολιτικής και των προσωπικών επιλογών του "λεφτά υπάρχουν"...

Σοβαρά επεισόδια σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια μαθητικής πορείας στη Σύρο, την οποία επισκέπτεται ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.

Μαθητές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να πλησιάσουν τον πρωθυπουργό. Απωθήθηκαν όμως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με συνέπεια να ακολουθήσει πανδαιμόνιο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ό, τι κατά τη διάρκεια των συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ένας 15χρονος μαθητής έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από κτύπημα αστυνομικού των ΜΑΤ.

Επαληθεύεται, πλέον, πως ο  ΧΑΖΟΥΛΙΑΚΑΣ "τραβάει" το "ιδιαίτερο" ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών και προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα, κυκλοφορεί με την συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.
http://kostasxan.blogspot.com

Το παχύδερμο αποκαλύπτεται πάλι.Εκτίθεται για ακόμη μία φορά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλος, μετά τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας Wikileaks, ότι σε κατ' ιδίαν συζήτηση με τον πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα χαρακτήριζε τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ως «μη ηγέτη» και, σε αντίθεση με την επίσημη πολιτική της χώρας και του κόμματός του, δήλωνε ότι η ΠΓΔΜ μπορεί, αν το θέλει, να ονομάζεται «Μακεδονία».


Συνέχεια   www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=279116&cid=6

Έτσι κάνουν οι σοβαρές χώρες που προστατεύουν τα συμφέροντά τους.

Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα σε ένα Βρετανό δημοσιογράφο, επειδή είχε κάνει ρεπορτάζ σχετικά με τα αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα που διέρρευσαν από τον ιστότοπο Wikileaks και περιείχαν ουδόλως κολακευτικές περιγραφές για την ηγεσία της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, οι Ρώσοι συνοριοφύλακες απαγόρευσαν στον Λιουκ Χάρντινγκ την είσοδο στη χώρα, χωρίς να δώσουν καμία εξήγηση, μολονότι είχε έγκυρη βίζα.

Ο ίδιος ο Χάρντινγκ έγραψε στο μικρομπλογκ Twitter: "Η Ρωσία με απέλασε από τη Μόσχα. Με σταμάτησαν στον έλεγχο, με κλείδωσαν σε ένα κελί και με απέλασαν. Χωρίς εξήγηση".

Ο Χάρντινγκ είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Guardian στη Μόσχα, αλλά τον τελευταίο καιρό εργαζόταν στα γραφεία του Λονδίνου.

Όπως είπε, η βίζα του ισχύει μέχρι το Μάιο.

"Πρόκειται σαφώς για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη, με σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθεροτυπία και είναι ανησυχητικό που η ρωσική κυβέρνηση μπορεί τώρα να πετάει έξω τους δημοσιογράφους που δεν εγκρίνει", αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, Άλαν Ρασμπρίτζερ.
ΠΗΓΗ  WWW.EGLIMATIKOTITA.BLOGSPOT.COM

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΕΛΑΥΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΦΤΑΣΑΜΕ  ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΌ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ. Η ΡΩΣΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ.

Γράμμα στον πατέρα!
Ένας πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο της κόρης. Εκείνη λείπει, αλλά υπάρχει ένα γράμμα πάνω στο κρεβάτι της. Αρχίζει να σκέφτεται τα χειρότερα και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το γράμμα και διαβάζει:
Αγαπημένε μου μπαμπά,
Λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σου πω πως έφυγα με το καινούριο μου αγόρι. Βρήκα επιτέλους την αληθινή αγάπη! Αχ… να μπορούσες μόνο να τον έβλεπες! Είναι τόσο όμορφος με τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια, και τόσο αγέρωχος πάνω στη μεγάλη και γρήγορη μηχανή του! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό… Επιτέλους είμαι έγκυος! Ο Αμπντούλ λέει ότι θα είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του καταμεσής στο δάσος και ότι θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά. Αυτό βέβαια είναι και το δικό μου όνειρο! Ανακάλυψα επίσης πως η μαριχουάνα δεν κάνει κακό. Γι’αυτό αποφασίσαμε να την καλλιεργούμε για εμάς και τους φίλους μας όταν θα ξεμένουμε από κοκαϊνη και έκσταση. Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη να βρει σύντομα τη θεραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ να γίνει καλά! Το αξίζει! Μπαμπάκα μου, δε θέλω να ανησυχείς για μένα. Είμαι πια 15 ετών και ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου. Κι έπειτα, ο Αμπντούλ είναι τόσο δυνατός με τη σοφία και την πείρα των 47 χρόνων του. Με καθοδηγεί και με συμβουλεύει με τον καλύτερο τρόπο για τις επιλογές μου, όπως για την επιλογή μου να ασπαστώ τον ισλαμισμό. Ελπίζω να έρθω να σε βρω σύντομα, έτσι θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια σου!
Με αγάπη
Το λατρεμένο σου κοριτσάκι!
Υ.Γ.:  Πλάκα σου κάνω,μπαμπά! Coolare! Είμαι στη Μαρία. Απλώς ήθελα να σου πω πως στη ζωή υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από τους βαθμούς του τριμήνου που θα βρεις στο κομοδίνο! :-)

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το τεμάχιο του Άραφου Χιτώνος του Κυρίου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους στον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι από 21/3 έως 27/3/2011


ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ.  ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ; ΣΕ ΜΕΝΑ ΟΧΙ.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Καλημέρα με ένα ... ηθικό δίδαγμα1

   
Στον ιερέα Πασχάλη είχαν οργανώσει δείπνο αποχαιρετισμού για να εορτάσουν τα 25 χρόνια ιερωσύνης του στην εκκλησία της ενορίας.
    Ένας βουλευτής, μέλος της κοινότητας, είχε προσκληθεί για να εκφωνήσει προς τιμήν του ιερέα έναν σύντομο  λόγο για την ιερατική διαδρομή του.
    Επειδή ο βουλευτής καθυστερούσε, ο ιερέας απεφάσισε να πεί λίγες κουβέντες ώστε να καλύψει τον κενό χρόνο της καθυστερήσεως.
- Η πρώτη μου εικόνα/εντύπωση για το εκκλησιαστικό κοινό διαμορφώθηκε κατά την πρώτη εξομολόγηση που έτυχε να τελέσω.  Σκέφθηκα ότι με είχε στείλει ο Επίσκοπος σε ένα χώρο φοβερό, μια και το πρώτο πρόσωπο, που μου εξομολογήθηκε, μου είπε ότι είχε κλέψει μία τηλεόραση, οτι είχε ληστεύσει τους γονείς του, ότι είχε ληστεύσει επίσης την επιχείρηση όπου εργαζόταν, και επιπλέον ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με την γυναίκα του εργοδότη του. Επίσης, μερικές φορές έκανε λαθρεμπόριο και εμπόριο ναρκωτικών. Και τελειώνοντας, εξομολογήθηkε ότι είχε μεταδοσει μία σεξουαλική ασθένεια στην αδελφή του.
Έμεινα κατάπληκτος, σκανδαλίσθηκα και καταφοβήθηκα. Αλλά, με το πέρασμα του χρόνου, εγνώρισα περισσότερα πράγματα για τον κόσμο της ενορίας και διαπίστωσα ότι δεν ήσαν όλοι ίδιοι, είδα μία συνοικία γεμάτη με υπεύθυνο κόσμο, με ηθικές αξίες, και γεμάτο πίστη στον Θεό.
Και έτσι έχω ζήσει 25 χρόνια, τα πιο θαυμάσια της ιερωσύνης μου.
     Ακριβώς την στιγμή που τελείωσε τον λόγο του έφθασε ο βουλευτής, προς τον οποίο και έδωσε το βήμα για την ομιλία.
Φυσικά και ζητησε συγνώμη ο βουλευτής επειδή καθυστέρησε και άρχισε να ομιλεί, λέγοντας:
- Ποτέ δεν θα λησμονήσω την πρώτη ημέρα που έφθασε ο αγιώτατος πατέρας
Πασχάλης  στην ενορία  μας, και αυτό διότι έτυχα της τιμής να εξομολογηθώ πρώτος σε αυτόν......."

Ηθικό Δίδαγμα : Ποτέ να μην αργείς!!!

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

"Ο Θεός είχε σύζυγο!"

  

Media_httpstaticmadat_zrzia
Αγνωστα στοιχεία για το ταίρι του Πλάστη και τα χρόνια που γεννιόταν ο χριστιανισµός φέρνει στο φως ντοκιµαντέρ του BBC, που παρουσιάζει η ελληνικής καταγωγής...

 καθηγήτρια Θρησκειολογίας Φραντσέσκα Σταυροπούλου
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η διαρροή του περιεχοµένου της σειράς εκποµπών «Τα θαµµένα µυστικά της Βίβλου» («The Bible’s Buried Secrets») που θα µεταδίδεται από σήµερα στο BBC2 σε ώρα υψηλής τηλεθέασης – 21.00 ώρα Αγγλίας.

«Ο Θεός είχε σύζυγο και οι µεσήλικοι γενειοφόροι µελετητές των αρχαίων θρησκευτικών κειµένων συκοφάντησαν άδικα την Εύα για την πτώση του ανθρώπου» υποστηρίζεται, µε βάση στοιχεία, που παραθέτει στις εκποµπές η λέκτωρ Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήµιο του Εξιτερ στην Οξφόρδη Φραντσέσκα Σταυρακοπούλου. Αποψη που αναµένεται να σοκάρει τους θρησκευόµενους.
(ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΛΑΜΕΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΙΕΣ ...)
Ανάµεσα σε άλλα η δρ Σταυρακοπούλου υποστηρίζει ότι δεν ήταν η Εύα η πρώτη γυναίκα στον κόσµο, διότι «η ιστορία του Κήπου της Εδέµ δεν ανήκει στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Μην ξεχνάτε ότι οι βιβλικοί συγγραφείς είναι άνδρες και ο κόσµος µας είναι ανδροκρατούµενος» τονίζει, προσθέτοντας ότι οι γυναίκες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, θεωρούνταν ιδιοκτησία. Οπως σηµειώνει, η ιδέα ότι ο Θεός είχε µια γυναίκα βασίζεται σε βιβλικά κείµενα που αναφέρονται στην Ασερά.
................
Η ελληνικής καταγωγής θρησκειολόγος δηλώνει άθεη µεν αλλά µε ένανευρύ σεβασµό όχι µόνο στις αρχαίες θρησκείες αλλά και στις σύγχρονες. «Μελετώντας τη Βίβλο, βλέπω αυτό που κάνω ως ακαδηµαϊκός. Και ως ακαδηµαϊκός νοµίζω πως η πίστη πρέπεινα µένει έξω από πόρτα» δήλωσε. 


ΠΗΓΗ :     http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/03/blog-post_6334.html#more

ΣΧΟΛΙΟ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ "ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ" ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ; ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΝΟΥΜΕΡΟ" ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ;  ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΤΟΥΣ   ΕΒΡΑΙΟΥΣ;;;;;;;  ΛΟΙΠΟΝ, ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΟΥΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΝ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ;;;;


Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύη
και πενήντα να μαζεύη;

Νά τρέφη όλους τους αργούς,
νά 'χη επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά 'χη κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρεύτηκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπαππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Θέλει ακόμα   -κι αυτό είναι ωραίο -
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.!!!

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
 .........................................................................................................................
Γεώργιος Σουρῆς (1853-1919): σατιρικὸς ποιητὴς ἀπὸ τὴν Σύρο
ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΒΛΑΧΟΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ.  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ,, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  DNA  ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΠΑΣΟΚΑΤΖΟΥΛΗΔΕΣ.....ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΟΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΟΥΝ. ΕΙΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.

ΚΑΠΟΙΟΙ "ΑΛΗΤΕΣ" ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ......

Γιαούρτωσαν τον Θεόδωρο Πάγκαλο

Ξινό του βγήκε το φαΐ του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης στα Καλύβια Αττικής. Ο ερχομός του δεν πέρασε απαρατήρητος από κατοίκους της Κερατέας, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν αναλόγως.

Περίπου 70 - 80 κάτοικοι της Κερατέας έσπευσαν σε ταβέρνα στα Καλύβια, όπου έτρωγε ο Θεόδωρος Πάγκαλος μαζί με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για το θέμα του ΧΥΤΑ.
Εξαγριωμένοι κάποιοι από αυτούς πέταξαν γιαούρτια προς το μέρος του, ενώ τον αποδοκίμασαν με συνθήματα, φωνάζοντάς του "δεν τα φάγαμε μαζί".
Υπήρξε ένα είδος συζήτησης - συνομιλίας ανάμεσα στο Θ. Πάγκαλο και τους κατοίκους, με τη συνοδεία διμοιρίας των ΜΑΤ όμως.
Αφού εξέθεσε τις απόψεις του για το θέμα του ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τότε οι συγκεντρωμένοι εξοργίστηκαν περισσότερο καθώς ο Θ. Πάγκαλος φέρεται να τους είπε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα απομακρυνθούν από την Κερατέα όταν φύγουν και οι κάτοικοι.
Τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εξόργισαν τους συγκεντρωμένους και ο Θεόδωρος Πάγκαλος φυγαδεύτηκε σε απόμερο σημείο της ταβέρνας, ενώ στο σημείο έσπευσε διμοιρία των ΜΑΤ. Στην ιστοσελίδα των κατοίκων lavreotiki.com της Κερατέας αναρτήθηκαν φωτογραφίες από την επίθεση.

Δείτε το βίντεο:
http://news247.gr/ellada/entash_sta_kalyvia_me_katoikoys_ths_kerateas.807767.html

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ο «Χάρος» βγήκε παγανιά

 
Τον «Χάρο» με τα μάτια τους είδαν τρεις Βούλγαροι χθες το πρωί στην Παλαιόχωρα Χανίων, όταν τους παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό... έναν 85χρονο.

Οι αλλοδαποί, ηλικίας 32, 36 και 47 ετών, κινούνταν πεζοί στον δρόμο όταν παρασύρθηκαν από ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 85χρονος Χανιώτης.

Ο ηλικιωμένος, παρά το γεγονός ότι το προχωρημένο της ηλικίας του δεν του επιτρέπει να οδηγεί, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ενώ από απροσεξία παρέσυρε τους τρεις πεζούς, τραυματίζοντάς τους.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου.

ΠΗΓΗ

ΒΡΕ ΠΑΠΠΟΥ !........ΒΡΕ ΠΑΠΠΟΎ!!!!!!!!! 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ

ΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΕΔΕΙΞΕ ΑΥΤΟ;;;;;;;;;;
ΠΗΓΗ

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!

Πραγματικά είμαστε ενα κράτος πολύ μπουρδέλο.Καλύτερα να ήμασταν λαθρομετανάστες παρα γηγενείς με την κυβέρνηση του χουντοπασοκ.
Φυσικά στην περίπτωση της καβάλας δεν υπάρχουν αλλυλέγγυοι.Δεν υπάρχουν γιατροί 24 ώρες..Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα του εκαβ.Γιατι?γιατι δεν είναι λαθρομετανάστες.

 ο 60χρονος Λάζαρος Παπαδόπουλος και η 40χρονη σύζυγος του Φρειδερίκη Τόκα βρίσκονται σε απεργία πείνας από το πρωί (11/03). Έστησαν αντίσκηνο στην Κεντρική Πλατεία και αποφάσισαν να βρίσκονται εκεί μέχρι να βρουν δουλειά. Ο μεν σύζυγος είναι άνεργος από το 2009 ενώ η σύζυγος του από το 2006. Πριν αποφασίσουν να κατέβουν στην Πλατεία, απευθύνθηκαν στον Δήμο Καβάλας και τους βουλευτές αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Χρωστούν 7 ενοίκια κι ο σπιτονοικοκύρης τους κάνει έξωση!

Με παρέμβαση του...Εισαγγελέα έφυγε από την κεντρική πλατεία το μεσημέρι το ζευγάρι. Μάλιστα το αντίσκηνο το άφησαν στο σημείο με αποτέλεσμα να το πάρει η Δημοτική αστυνομία. 
ΠΗΓΗ


ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Δεν έχετε αλυσίδες; Χρησιμοποιήστε τη γυναίκα σας!

Την Καθαρή Δευτέρα με την μεγάλη κακοκαιρία , κάπου στην Εθνική οδό κοντά στην Λαμία είχε χιονοθύελλα. Τα αυτοκίνητα χρειαζόντουσαν αλυσίδες διότι ο δρόμος γλιστρούσε. Ο οδηγός του SEAT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΤ-35ΧΧ δεν είχε αλυσίδες.

Και τότε ο γίγαντας, ο ένας,  ο μοναδικός, ο Θεός, ο... τι σκέφτηκε;

Έντυσε καλά την γυναίκα του, της έβαλε κασκόλ γύρω από το κεφάλι και την έβαλε να κάτσει πάνω στο καπό ώστε να πατάνε καλά οι ρόδες του αυτοκινήτου του.

Η διαδρομή κράτησε περίπου 7 χιλιόμετρα όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από αυτόν τον εφευρετικό συνάδελφο οδηγό...
 ΠΗΓΗ

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Απειλητικά μηνύματα στον Clinton
Μία χειμωνιάτικη μέρα και ενώ τα πάντα είναι καλυμμένα από χιόνι, ο Clinton κάνει την καθιερωμένη του βόλτα στον κήπο του Λευκού Οίκου. Σε κάποια στιγμή, βλέπει στο χιόνι τη φράση "The president must DIE!!!", γραμμένη με ούρα.
Έξαλλος, τρέχει γρήγορα στους υπεύθυνους ασφαλείας του Λευκού Οίκου και τους τα σέρνει.
- Κάποιος έγραψε με τα ούρα του στο χιόνι ένα απειλητικό μήνυμα για μένα. Το κάθαρμα στεκόταν στη βεράντα του Λευκού Οίκου όταν το "έγραφε", και κανείς σας δεν πήρε μυρωδιά; Πού στο διάολο ήσασταν:
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας αμίλητοι, κοιτούσαν το πάτωμα ντροπιασμένοι. Φανερά θυμωμένος ο Clinton, υψώνει τη φωνή του και λέει.
- Τι κάθεστε λοιπόν. Πηγαίνετε ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣ να βρείτε ποιος το έκανε. Θέλω την απάντηση μέχρι το βράδυ.
Όλο το προσωπικό, φεύγει άμεσα και αρχίζει τις έρευνες. Το ίδιο βράδυ, o αρχηγός του τμήματος ασφαλείας πηγαίνει στο Οβάλ γραφείο για να δώσει αναφορά στον Clinton. Τον πλησιάζει και του λέει
- Λοιπόν κύριε Clinton, έχω άσχημα νέα και πολύ άσχημα νέα. Ποια θέλετε να ακούσετε πρώτα;
- Πες μου πρώτα τα άσχημα.
- Πήραμε δείγμα από τα ούρα και τα εξετάσαμε. Από ότι φαίνεται το δείγμα ανήκει στον Al Gore.
- Ω Θεέ μου.. νιώθω τόσο.. τόσο προδομένος.. δεν είναι δυνατόν.. ο ίδιος ο Διευθύνων σύμβουλός μου... Σκατά... και ποια είναι τα πολύ άσχημα νέα;
- Ο γραφικός χαρακτήρας είναι της Hillary...
Πηγή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΟΝΕΙΣ...

Αντιρατσιστικό δηλητήριο στα σχολεία μας


040311-olme«Μια διδακτική ώρα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου (σ. σ. Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων), προκειμένου να οργανωθούν συζητήσεις από τους εκπαιδευτικούς με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μας», ζητούν προκλητικά με επιστολή που προώθησαν στην υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου- Κάλερ, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Δημήτρης Πεππές και ο γενικός της γραμματέας, Νίκος Παπαχρήστος. Φυσικά, οι γονείς δεν ερωτώνται ΠΟΤΕ σε αυτή τη χώρα για τέτοιου είδους ζητήματα, από τους λογής-λογής εκφραστές των «δημοκρατικών» & «προοδευτικών» ιδεολογημάτων. Η επιστολή
Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, «ενόψει της 21ης Μάρτη, Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, σας ζητάμε να αφιερωθεί μια διδακτική ώρα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου, προκειμένου να οργανωθούν συζητήσεις από τους εκπαιδευτικούς με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μας. Οι συζητήσεις αυτές θα συμβάλουν στην παραπέρα ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στο ζήτημα της παγκόσμιας ειρήνης και στα θέματα της διαφορετικότητας και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, τώρα, που η μετανάστευση αλλά και ο πόλεμος που μαίνεται σε διάφορες περιοχές, κάνουν αυτό περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ».
Ιδεολογικοπολιτική ηρωίνη
Είναι πλέον φανερό ότι στα σχολεία μας, εκεί όπου φοιτούν τα παιδιά μας, κάποιοι προσπαθούν με την κάλυψη του κράτους, την οποία με θρασύτητα και ανοικτά ζητούν, να πουλήσουν την ιδεολογικοπολιτική τους ηρωίνη στους μαθητές. Και αυτό, υποβάλλοντας τους μαθητές σε πλύση εγκεφάλου με σταλινικά κατάλοιπα, όπως είναι η «παγκόσμια ειρήνη», την οποία ευαγγελίζονταν τα ειρηνιστικά κινήματα που δραστηριοποιούνταν στη Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του '80, με σοβιετική, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις, χρηματοδότηση. Αλλά για τους εκφραστές του ερυθρού ολοκληρωτισμού, τίποτα δεν έχει αλλάξει τελικά. Παραμένουν ίδιοι και αναλλοίωτοι σε βάθος χρόνου, με βαθιά αντικοινωνική και μαρξιστική λογική και νοοτροπία.

 ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περνάει κανείς από τις πλατείες της Αθήνας και των περιφερειακών Δήμων και αντιλαμβάνεται οτι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τίποτα δεν έμεινε καθαρό, όπως ηταν παλιά. Περνάς από κάθε πλατεία και βλέπεις παντού αλβανούς και μαύρους (αυτό δεν είναι καινούριο, δε όλους τους δρόμους αυτούς βλέπεις να περιφέρονται σαν την άδικη κατάρα) να κάθονται στα πεζούλια και στα παρτέρια πάνω σε χαρτόκουτα που προμηθεύονται από τα σκουπίδια και παίζουν χαρτιά , τάβλι και διάφορα άλλα παιχνίδια που δεν γνωρίζουμε εμείς. Αυτοί είναι οι γέροι αλβανοί άνω των 50 γιατί οι νέοι είναι απασχολημένοι με τα καλάσνικοφ, τις ληστείες, τους φόνους της μαφίας και τις κλοπές τη νύχτα και τη μέρα κοιμούνται και μπεκρουλιάζουν στα πεζοδρόμια, ενώ  κάποιοι από αυτούς δουλεύουν και νόμιμα.Στην πλατεία δεν παίζουν παιδιά Ελλήνων πια. Δεν είναι ασφαλές. Αυτοί οι τριτοκοσμικοί περιφερόμενοι έχουν καταλάβει οτι κανείς δεν τολμάει να τους ενοχλήσει, αλλά κατάλαβαν πρωτίστως οτι κανείς δεν θα πάει να καθίσει εκεί που κάθονται αυτοί.  Ακόμα και στο λεωφορείο που μπαίνεις και είναι αυτοί μέσα μαζεμένοι, κανείς δεν πάει να καθίσει δίπλα τους. Ποιά μητέρα θα πάει το παιδάκι της να παίξει στην πλατεία Κυψέλης, όταν γύρω γύρω υπάρχουν 100 αλβανοί, μαύροι και πακιστανοί να χαρτοπαίζουν, να φωνάζουν και να μπεκρουλιάζουν με σωρούς από μπουκάλια και κουτάκια μπύρας, που προμηθεύονται από τα γύρωθεν περίπτερα; (πίνουν και πετάνε τα μπουκάλια στο παρτέρι)  Έτσι καταλαμβάνουν όλους τους χώρους. Κανείς δεν τους μιλάει. Κανείς δεν τολμά. Φόβος! Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Απλά οι Έλληνες δεν πάνε σε ένα μέρος που κάθονται μπουλούκια αλβανών και άλλων τριτοκοσμικών άξεστων .  Απλά απομακρυνόμαστε σκύβοντας το κεφάλι και παραδίδουμε τον τόπο μας. Παραδίδουμε αδιαμαρτύρητα τον τόπο μας, αυτόν τον τόπο που κάποτε κάποιοι τον υπερασπίστηκαν με τίμημα τη ζωή τους λέγοντας "μολών λαβέ".  Και εκείνοι οι πρόγονοί μας σιχαίνονταν να βλέπουν τους μυριάδες μαύρους πέρσες κλπ να έρχονται να καταλάβουν την Ελλάδα, αλλά δεν τους εμπόδισε η σιχαμάρα, γιατί αποφάσισαν να τους διώξουν κατασφάζοντάς τους και κατασφαζόμενοι από αυτούς.Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΤΑΞΙΤΖΗΣ....ΓΥΑΛΑΝΤΖΙ


Στο κέντρο της Αθήνας, από Αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, της Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πολωνίας, οδηγός και ιδιοκτήτης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, το οποίο είχε μετατρέψει σε ΤAXI...

Ο 37χρονος είχε βάψει από μαύρο σε κίτρινο το αυτοκίνητό του, είχε τοποθετήσει «καπέλο» και σημαία ταξί, ταξίμετρο με ταμειακή μηχανή τα οποία ήταν κλεμμένα, είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και πλαστή ειδική άδεια οδήγησης δημόσιας χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΕΣΥΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστημα 15 ημερών, από
30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την
29η Μαρτίου 2011. Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που
διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους δηλ. στον
τόπο της συνήθους διαμονής τους.
Με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών
και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των
δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους,
καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της
Χώρας. Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον Απογραφέα,
που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα συμπληρώσουν τα
ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.

ΑΝΤΕ , ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ.....ΕΛΛΗΝΕΣ,    ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΙ.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία μας για μια ισλαμική τυραννία;
Του Μαν. Αστρεινίδη
Διεθνολόγου Ερευνητή ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ''

Ζούμε σε ένα κόσμο ανοικτής δημοκρατίας και διαφορετικών φιλοσοφικών τοποθετήσεων. Οι θεμελιώδεις επιλογές υπάρχουν για την διαχείριση ανθρώπινων προβλημάτων όπως η πολιτική, οικονομία, ηθική. Οι δημοκρατικές χώρες παρέχουν ελεύθερη επιλογή, πλουραλιστικές φιλοσοφίες ενώ τα άτομα απολαμβάνουν ελευθερία σκέψης και γνώμης.

Σε αντίθεση με το δικό μας ανοικτό σύστημα το Ισλάμ αποκλείει τη κριτική σκέψη, τη λογική ανάλυση την ελευθερία του ατόμου τη δημοκρατία, τον ορθολογισμό. Το Ισλάμ είναι ένα κλειστό δόγμα. Ένα κλειστό σύστημα όπου η ελεύθερη βούληση του κόσμου δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι ισλαμιστές κατακρίνουν τον ανοικτό, συστημικό τρόπο ζωής που αγαπά την ελευθερία ως πλουραλιστικό και ανεύθυνο. Μόνο λίγοι δίχνουν να κατανοούν ότι το ισλαμικό κλειστό σύστημα μπορεί να προκαλέσει μια κολοσσιαίων διαστάσεων ζημιά στη κοινωνία μας

Το πώς συμπεριφέρονται οι μουσουλμάνοι σε δημοκρατικές κοινωνίες είναι μια λειτουργία το τι πιστεύουν για τους εαυτούς τους και τον κόσμο. Κάθε μουσουλμάνος σε μια δυτική χώρα είναι αυτό που ο ίδιος πιστεύει για τον εαυτό του. Καθώς το Ισλάμ απαγορεύει τη λογική σκέψη, το πλουραλισμό και την ανεξιθρησκία είναι μάλλον αφελές εκ μέρους μας να περιμένουμε ότι οι μουσουλμάνοι μπορεί να ενταχθούν και να υιοθετήσουν κάποιες δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Ένας μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων μεταναστών που θέλουν την εφαρμογή του νόμου της σαρία αποτελούν σοβαρή απειλή για τον πολιτισμό μας, τη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου. Γιατί δεν θέλουμε άραγε να το δούμε; Η απειλή είναι τεράστια.

Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε καλά το ισλαμικό σύστημα αξιών και το πώς επηρεάζει τις πρακτικές των πιστών του σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δε πρέπει να επιτρέψουμε στους μετανάστες αυτούς που ποτέ δεν πίστεψαν στην ελευθερία να εκμεταλλευτούν την ελευθερία μας επιβάλλοντας μας ισλαμική τυραννία.

Γιατί οι υποκριτές φιλελεύθεροι πολιτικοί και ηγέτες μας αδιαφορούν για την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική απειλή που προέρχεται από τους Τζιχαντιστές? Πρόκειται για μια εθνική ασθένεια απ΄ την οποία οι πολίτες νοσούν δείχνοντας αδιαφορία για την ελευθερία μας, την ατομική ελευθερία, το σύνταγμα αλλά και τις πολιτισμικές αξίες. Οι δημοκρατικές χώρες πολέμησαν εναντίον του Ναζισμού, του Φασισμού και του Κομμουνισμού και απελευθέρωσαν εκατομμύρια από τα δεσμά των «ισμών» αυτών. Οι ελεύθεροι πολίτες των δημοκρατικών χωρών πρέπει να σκεπτόμαστε όχι σαν υποτελείς των ισλαμιστών. Άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία δεν θα πρέπει να δέχονται αδιάλλακτες ιδεολογίες και αδιάλλακτους ανθρώπους. Η ανεκτικότητα και ο συμβιβασμός δεν είναι πανάκεια για ένα επικίνδυνο πολιτικό δόγμα που λανσάρεται σαν θρησκεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  www.logioshermes.blogspot.com

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ....

ΔΙΟΡΙΣΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΟ   ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν ξέρουν πλέον τι τους γίνεται

Όχι, δεν είναι ανέκδοτο, αλλά είναι μία είδηση που αποδεικνύει το μέγεθος της κυβερνητικής απάθειας, αλλά και της πλήρους ανοησίας που διέπει εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις.
Ναι, με όλη την σοβαρότητα που μπορεί να έχει το υπουργείο Υγείας, δια στόματος του υφυπουργού Μιχάλη Τιμοσίδη, ο οποίος προσπαθώντας να αναλύσει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος της Υγείας, αποκάλυψε τον διορισμό γυναίκας γιατρού στο Άγιο Όρος!!! Βέβαια, ο διορισμός τελικά δεν έγινε, αφού παρενέβη ο Διοικητής του Αγίου Όρους, ο οποίος υπενθύμισε στους «αρμόδιους» πως δεν είναι δυνατόν να διοριστεί γυναίκα στο Άγιο Όρος, λόγω του ιδιότυπου καθεστώτος που ισχύει…
Εάν ο υπεύθυνος που έκανε τον συγκεκριμένο διορισμό, έπαιρνε ναρκωτικά, θα τον δικαιολογούσαμε όλοι… Αλλά, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεγυμνώνει το κυβερνητικό μπάχαλο, αφού τελικά αποδεικνύεται πως οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα πάνω σε ποιο θέμα αποφασίζουν…
Θα είχε ενδιαφέρον, πάντως, να ίσχυε ο διορισμός και να βλέπαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, αγκαλιά με τον Τσίπρα και τον Αλαβάνο, να κάνουν «καταδρομική επιχείρηση» εισόδου στο Άγιο Όρος, για να τοποθετήσουν την γυναίκα γιατρό στην θέση της…

ΠΗΓΗ http://kostasxan.blogspot.com
Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΜΠΕΛΟΣΚΥΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΞΥΝΟΝΤΑΙ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΩΝ, ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΝΤΕΝΕΚΕΔΩΝ

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση της κυβέρνησης, οι μετανάστες θα νομιμοποιούνται μετά από τη συμπλήρωση οκταετίας στη χώρα.
Αύριο μπορεί να το κάνουν και 4 χρόνια,αν ξεκινήσουν κι άλλοι λαθρομετανάστες (που δεν τους πιάνει ο νόμος) απεργία πείνας

Προβλέπεται ακόμα η δυνατότητα μετακίνησης στις χώρες προέλευσής τους με βάση το καθεστώς ανοχής και η δυνατότητα να παραταθεί επ' αόριστον το καθεστώς εξάμηνης ανοχής (μη απέλασης), μέχρι να συμπληρωθούν τα χρόνια για τη νομιμοποίηση.

Τις προτάσεις παρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα και ο γενικός γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Ανδρέας Τάκης. Στο τραπέζι της ΓΣΕΕ βρέθηκαν εκπρόσωποι των μεταναστών και τα μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης.

Αυτοί είναι ικανοί τώρα να που πως τα κατάφεραν και έσωσαν την χώρα από μια μεγάλη κρίση..
Κοινώς ΑΝΙΚΑΝΟΙ
www.eglimatikotita.blogspot.com

Σχόλιο : ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;  ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;  ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ.  ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΣΕΡΑΦΕΙΜ: "ΒΑΛΤΕ ΜΕ ΦΥΛΑΚΗ"«Ας με βάλουν φυλακή. Δεν κάνω πίσω, ούτε πόντο. Κάνουν λάθος αν πιστεύουν – όσοι το πιστεύουν – ότι θα εξευτελίσουν την Ελλάδα με νόμους… άνοστα καρυκεύματα… Θέλουν Ελλάδα τρίτου φύλου; Θέλουν Γονείς Α – Β, Γιαγιάδες Γ-Δ, θέλουν άλλες κατασκευές, αισχρές και κλεισοστομικές;
Θα το βρουν μπροστά τους. ΑΠΕΤΥΧΑΝ. Και ΑΠΕΤΥΧΑΝ, όπως ΑΠΕΤΥΧΕ ολόκληρη η Ευρώπη που, κοντολογίς, βαράει διάλυση».
Με αυτά τα λόγια, ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, έρχεται αντιμέτωπος με το νέο Νόμο που κλείνει στόματα και...
τσακίζει πέννες.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, μιλώντας χθες στην «Ε.Ω.Κ.», τόνισε:
«Εγώ, δεν θα πικραθώ αν πάρουν απόφαση να με βάλουν φυλακή. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω ούτε πόντο και για τους ομοφυλόφιλους ούτε, βέβαια, για Μασονία και Ισλάμ.
Έχω κάνει ποικίλες ενέργειες, καταγγελίες, αρθρογραφία. Γνωρίζω ότι τους ΕΝΟΧΛΩ. Αυτός είμαι. Τώρα, αν μείνω ΜΟΝΟΣ από τους Ρασοφόρους, ΑΥΤΟΙ γνωρίζουν τα ΓΙΑΤΙ και τα ΔΙΟΤΙ. Ποιους συμφέρουν αυτές οι απαγορεύσεις είναι πλατιά κατανοητό».
«Πρέπει να επαναλάβω», μας είπε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ (Μετζελόπουλος), «ότι ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΠΟΝΤΟ ΠΙΣΩ από όσα πιστεύω και για όσα αγωνίζομαι. Αυτό, ας το καταλάβουν ΟΛΟΙ οι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ»!

ksipnistere.blogspot.com

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ.....

Ορίζουμε Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.

3. Στον  Γ.Π. , Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κ......:
3.1. Την παρακολούθηση της υλοποίησης ή της συμμετοχής σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
3.2. Την ευθύνη της προώθησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης.  
3.3. Τις ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου, με την ανάπτυξη συμβουλευτικών και άλλων συναφών δράσεων (δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης, συνεργασία με αρμόδιους Δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, κ.λ.π.).
3.4. Την παρακολούθηση και την ευθύνη της εφαρμογής πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων υποστήριξης, κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας της βρεφικής, παιδικής και της τρίτης ηλικίας.
3.5. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της μέριμνας του Δήμου για τη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων και προσώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή διαβίωσης και την ευθύνη της παροχής των προνοιακών επιδομάτων, τυχόν χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
3.6. Την προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του Δήμου.
3.7. Την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και τις δράσεις κοινωνικής προστασίας του Δήμου.
3.8. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής στα σχολεία του Δήμου.
3.9. Την παρακολούθηση και την ευθύνη της εφαρμογής προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής και δημόσιας υγείας που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλους Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς.
3.10. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής και υλοποίησης των αρμοδιοτήτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που προβλέπονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) καθώς και την έκδοση των σχετικών, με τις παραπάνω αρμοδιότητες, αδειών και διοικητικών πράξεων.
3.11. Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Τοπικών Διαμερισμάτων στους τομείς ευθύνης του.
3.12. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων.
3.13. Την άσκηση των προβλεπομένων από το νόμο (άρθρο 59 παρ. 4 ν. 3852/2010), κατά τόπο αρμοδιοτήτων, για τη Δημοτική Ενότητα Κ.........
3.14. Την παρακολούθηση και την προώθηση θεμάτων και δράσεων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσον αφορά τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες, στον ως άνω, αρμοδιότητες.
3.15. Την εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ;  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ;   ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;;;  ΜΗΠΩΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΒΓΕΙ! ΔΕ ΒΑΡΙΕΣΑΙ....ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.....

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ

Συνελήφθησαν δύο συνοδοί της «Αλληλεγγύης»

Δύο συνοδοί της Πρωτοβουλίας «Αλληλεγγύης» συνελήφθησαν στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», μετά από μήνυση γιατρών για επεισόδιο με μέλη της αλληλεγγύης. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την διοίκηση του νοσοκομείου, διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του...«Ερυθρού Σταυρού» έπεισε τρεις εκ των ασθενών - απεργών πείνας που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο να σιτιστούν με 2 -3 κουταλιές φιδέ αντί ζάχαρης καθώς στην αντίθετη περίπτωση συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι επιδείνωσης της υγείας τους.

Όμως όταν η τραπεζοκόμος και η νοσηλεύτρια μετέφεραν τους δίσκους στους απεργούς πείνας, παρενέβησαν οι δύο συνοδοί, οι οποίες απομάκρυναν το φαγητό προκαλώντας ένταση τους θαλάμους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του Ερυθρού Σταυρού υπέβαλλε μήνυση, με αποτέλεσμα η αστυνομία να συλλάβει τους δύο συνοδούς. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ΓΑΔΑ, και αφού σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο.
tanea

Αίτημα, τελεσίγραφο ή προειδοποίηση;

 Ξυπνήστε… θα υπάρξουν νεκροί και θα καεί η Αθήνα

Η αληθινή έννοια...

Οι «αλληλέγγυοι» εκπρόσωποι των λαθρομεταναστών δήλωσαν ότι "δεν αποδέχονται την συμβιβαστική πρόταση της κυβέρνησης" που για δεύτερη φορά επανέλαβε ο Υπουργός Εσωτερικόν και ότι "οι λαθρομετανάστες απεργοί πείνας θα συνεχίσουν την απεργία..."

Η συμβιβαστική πρόταση της Ελληνικής κυβέρνησης που συνδιαλέγεται με τους «αλληλέγγυους» εκπροσώπους των απεργών προβλέπει την «ένταξη των λαθρομεταναστών σε καθεστώς ανοχής και την αναβολή απομάκρυνσής τους η οποία θα συνοδεύεται με γραπτή βεβαίωση εξάμηνης ισχύος».

Όμως οι «αλληλέγγυοι» εκπρόσωποι των λαθρομεταναστών επέμεναν ότι... http://apneagr.blogspot.com/2011/03/blog-post_7495.html

ΕΙΧΕ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ......

......ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ!...

EΤΟΙΜΑΖΕ ΓΛΕΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ!
Την πάτησε πάλι. Για τρίτη φορά έχασε ενώ εμφανιζόταν σίγουρος. Όπως μάθαμε ο Βερβεσός είχε κλείσει τον Μπαϊρακτάρη για να διασκεδάσει μαζί με τους υποψηφίους του συνδυασμού του! Τελικά τα τραπέζια ακυρώθηκαν κατά τις 10 το βράδυ. Όταν... έμαθε οριστικά ότι χάνει από τον Αδαμόπουλο. Πολύ σίγουρο το είχε...

fimotro.blogspot.com

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ (λέμε τώρα!!!!!)


Διευκρίνιση σχετική με την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διευθέτηση του προβλήματος, που δημιουργήθηκε με τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας των μεταναστών, που φιλοξενούνται στο μέγαρο Υπατία, δόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου...


Όπως επισημάνθηκε, η πρόταση με το τρίπτυχο των προϋποθέσεων, που θα πρέπει να πληρούνται για τη διευθέτηση του ζητήματος, δεν είναι νέα, αλλά είχε συζητηθεί την Παρασκευή, 4 Μαρτίου, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών, Ι. Ραγκούση, και Υγείας, Άν. Λοβέρδου, με εκπροσώπους των μεταναστών απεργών πείνας και μελών της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης, στο κτίριο της ΓΣΕΕ.

Το λεπτό θέμα, που παραμένει, είναι κατά πόσον οι μετανάστες προτίθενται να δεχθούν μία πρόταση, που να μην περιλαμβάνει τη νομιμοποίησή τους, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο με πιθανή έκβαση την άμεση απέλασή τους.

Η πρόταση

Ειδικότερα, δυνατότητα υποβολής αιτήματος για νομιμοποίηση θα παρέχεται μόνον σε εκείνους τους μετανάστες, οι οποίοι μετρούν 12 χρόνια εργασίας στην Ελλάδα. Για τους υπολοίπους, που δεν πληρούν τον συγκεκριμένο όρο, θα προσφέρεται περίοδος χάρητος έξι μηνών, με τη δυνατότητα ανανέωσής της κατά επιπλέον έξι μήνες.

Το τρίτο σκέλος της πρότασης αφορά ανθρωπιστική προσφορά και προβλέπει την παροχή βοήθειας και την κάλυψη των εξόδων για τους μετανάστες οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ψυχολογία της ΜάζαςΟι 10 στρατηγικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούν οι επικυρίαρχοι για να πετύχουν τον απόλυτο έλεγχό μας με την βοήθεια των ΜΜΕ.

1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου είναι η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ αλλαγές μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων πληροφοριών.

Η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει στο κοινό να ενδιαφερθεί για απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής.

«Διατηρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία. Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο πολύ ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ

Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια αντίδραση από τον κόσμο, με σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα που η εξουσία θέλει να τον κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα: Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση ώστε να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών.

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική ανεργία..... μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση του λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή μια μελλοντική θυσία απ’ ό,τι μία άμεση. Κατά πρώτον επειδή η προσπάθεια δεν καταβάλλεται άμεσα και κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην ιδέα των αλλαγών και να τις αποδεχτεί με παραίτηση όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.

5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα παιδικά, πολλές φορές στα όρια της αδυναμίας, σαν ο θεατής να ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά καθυστερημένος.Όσο περισσότερο θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12 χρονών ή και μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού παιδιού» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών, φόβων, καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.

7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά του… «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή, έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος…
Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; Μήπως στο σχολείο λέγαμε τους καλούς μαθητές "φυτά";

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ

Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους (σ.σ: όλοι έχουμε ακούσει εκφωνητές να παπαγαλίζουν συνεχώς το επιχείρημα οτι δεν φταίνε οι Παγκοσμιοποιητές για την κατάσταση στην Ελλάδα αλλά φταίμε εμείς. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν νοητική καθυστέρηση αλλά είναι σε διατεταγμένη σε ειδική αποστολή. Χιλιάδες άλλοι το παπαγαλίζουν κάθε μέρα), των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους.Έτσι, τα άτομα αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα, υποτιμούν τους εαυτούς τους και νιώθουν ενοχές, κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης… Και χωρίς δράση, δεν υπάρχει επανάσταση.

10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους!!!
http://eleftheri-epistimi.blogspot.com

Στα «σκαριά» πραξικόπημα τρόμου και αίματος.
Τα σπέρματα μιας θανατηφόρας ασθένειας αιωρούνται στη βαριά και νοσηρή πολιτική ατμόσφαιρα. Τα πουλιά πετάνε χαμηλά, όπως πριν από τη θύελλα…
Οι καθεστωτικοί μηχανισμοί και τα παρακρατικά τους όργανα κτυπούν τα πλήκτρα μιας καρναβαλικής πολυφωνίας προβοκατόρικων παιχνιδιών τρόμου και αίματος.
Τα ιμπεριαλιστικά κέντρα της νεοταξικής εξουσίας σχεδιάζουν πυρετωδώς τη φρίκη μιας αλλοδαπής «πορτοκαλί εξέγερσης», για να προλάβουν και να αναχαιτίσουν την αυθεντική κοινωνική έκρηξη της λαϊκής οργής.
Οι τρομοκρατικές και αιματηρές προβοκάτσιες αποτελούσαν πάντα μια ασπίδα του καθεστώτος απέναντι στις επερχόμενες κοινωνικές θύελλες.
Σήμερα η τρομοκρατία και οι προβοκατόρικες «εξεγέρσεις», τύπου «δεκεμβριανών», αποτελούν το προνομιούχο και «επιστημονικό» πολιτικό όπλο των καθεστωτικών μηχανισμών εναντίον των λαϊκών κινημάτων.

Το καθεστώς έχει έρθει σε δραματικό αδιέξοδο:
Το κυβερνητικό οικοδόμημα των ανδρεικέλων καταρρέει με πάταγο και ταυτόχρονα η λαϊκή οργή κοχλάζει και είναι έτοιμη να εκραγεί και να σαρώσει, σαν θύελλα, τα κόμματα και τα αποκόμματα του καταρρέοντος καθεστώτος.

Η μόνη διέξοδος για το καθεστώς είναι το ανοικτό ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. Μόνο με «ανωμαλίες» και ΕΚΤΡΟΠΕΣ «έκτακτης ανάγκης» μπορεί να επιβληθεί.

Η αναγκαιότητα τέτοιων λύσεων γίνεται ΑΜΕΣΑ επιτακτική για τις νεοταξικές δυνάμεις και τα όργανα του καθεστώτος:

α). Για να αναχαιτίσει την επερχόμενη κοινωνική θύελλα, να φιμώσει το λαό για ένα διάστημα μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της διάλυσης της ελληνικής κοινωνίας και της σωτηρίας της δικής του.

β). Για να αναπαλαιώσει τους μηχανισμούς της πολιτικής χειραγώγησης και εκλογικής απάτης: Ανακύκλωση της παλιάς σαπίλας με «ανανεωτικές» ετικέτες, ανάδειξη νέων σχημάτων, «άφθαρτων» και «ανεξάρτητων» δήθεν πολιτικών…

Να, γιατί λέμε ότι βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού των νέων συμφορών μας. Σχεδιάζεται ανοικτή εκτροπή, πραξικόπημα «έκτακτης ανάγκης» και «εθνικής σωτηρίας»!!!

Φυσικά τα πραξικοπήματα σήμερα δεν έχουν τις παλιές μορφές μιας ανοικτής στρατιωτικής δικτατορίας, δίχως αυτό να σημαίνει ότι τα στρατιωτικά πραξικοπήματα έχουν παντελώς εκλείψει.

Η νέα μορφή των «ανωμαλιών» και των πραξικοπημάτων της «έκτακτης ανάγκης» είναι οι προβοκατόρικες «εξεγέρσεις: Οι «πορτοκαλί»!!!

Στην Ελλάδα υπάρχει σε αφθονία το υλικό τέτοιων προβοκατόρικων εξεγέρσεων: Τα στίφη των αλλοδαπών δούλων, οι ένοπλες συμμορίες τους και τα οργανωμένα και εκπαιδευμένα (στην αμερικάνικη βάση του Κοσσόβου) ένοπλα αποσπάσματα.Οι στρατιές των λαθρομεταναστών που έχουν εισάγει, όλο αυτό το τεράστιο πλήθος των αλλοδαπών εξαθλιωμένων δούλων, δεν διακατέχεται μόνο από αγριότητα και φανατισμό, αλλά έχει συσσωρεύσει μέσα του, εδώ και πολύ καιρό, τεράστιο μίσος εναντίον της ελληνικής κοινωνίας και το λαού της που πυροδοτείται καθημερινά από τα «αριστερά» δεκανίκια του συστήματος.

Αυτόν τον ψυχωτικό φανατισμό, την αγριότητα και το μίσος των αλλοδαπών θέλουν να αξιοποιήσουν οι μηχανισμοί της καθεστωτικής αιματοχυσίας και προβοκάτσιας για να προωθήσουν τους πραξικοπηματικούς στόχους τους και τα φρικώδη σχέδιά τους.

Τα προμηνύματα αυτής της προβοκατόρικης, πραξικοπηματικής ανωμαλίας είναι πολλά.

Η πολιτική αιχμή: Η οργανωμένη και καθοδηγούμενη απεργία πείνας των αλλοδαπών καταληψιών της Νομικής.

Το σχέδιο εδώ θέλει το θάνατο κάποιων απεργών πείνας, την κατασκευή «μαρτύρων», έτσι ώστε να κινητοποιηθούν τα ένστικτα του φανατισμού, της αγριότητας και του μίσους του «πλήθους» των αλλοδαπών στρατιών.

Οι «ομάδες κρούσης»: Αυτοί οι ένοπλοι θύλακες είναι σε ετοιμότητα και αναμένουν το «σύνθημα» για να αποτελέσουν τις πυροδοτικές εμπροσθοφυλακές της καταστροφής και του αίματος.

Διασταυρωμένες πληροφορίες μιλούν ακόμα και για στρατιωτικά εκπαιδευμένα αποσπάσματα Αλβανών Κοσοβάρων που έχουν έρθει αυτό το διάστημα στην Ελλάδα έτοιμα να αναλάβουν δράση…

Η ιδεολογική και πολιτική πυροδότηση: Τα «αριστερά» κόμματα και τα επιδοτούμενα Μαντεία του αντιρατσισμού που έχουν αναλάβει, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ, το έργο της νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών, της «καθοδήγησης» των απεργών πείνας και του πολιτικού ερεθισμού των αλλοδαπών «ενστίκτων»…

Η ηγεσία του ΚΚΕ πρωτοστατεί σε αυτό το άθλιο και θλιβερό έργο της ιδεολογικής και πολιτικής προλείανσης του εδάφους, σε αυτό το μακάβριο σχέδιο της Νέας Τάξης.

Όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, από κοινού με τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα με το τηλεθέαμα παίζουν πάνω σε αυτό το μακάβριο έργο ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ και ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ: Ο καθένας στο ρόλο του…

Μέσα από μια τέτοια προβοκάτσια που άμεσα προωθούν οι καθεστωτικές δυνάμεις ετοιμάζουν το νέο ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ της τρομοκρατίας και του αίματος το οποίο θα μας βάλει στο γύψο της «έκτακτης ανάγκης», στο γύψο μιας κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας» η οποία θα αναδείξει τους «νέους εθνάρχες», τους «νέους αρίστους» και CIA…

Μέσα εδώ είναι ενταγμένα, σαν αναπόσπαστα γρανάζια, τα «κινήματα» των λεγόμενων «ανεξάρτητων» («ανεξάρτητοι»: το νέο καθεστωτικό σόφισμα γιατί «ανεξάρτητος» σημαίνει ανεξάρτητος από το λαό και εξαρτημένος από τους «νονούς» του καθεστώτος).

Γι αυτό όλοι, κόμματα και «Ανεξάρτητοι», αφορίζουν τις κινήσεις του λαού και ιδιαίτερα αφορίζουν το να κατεβεί ο λαός στο δρόμο και να πάρει τις τύχες στα χέρια του: Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ και το ΜΟΝΟ μέσον ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ των προβοκατόρικων παιχνιδιών…

Γι αυτό θορυβήθηκαν ΟΛΟΙ και άφρισαν εναντίον της λαϊκής κατάληψης του Συντάγματος, αυτής της νέας αγωνιστικής μορφής κινητοποίησης…

Μια μέρα να κατέβει ο λαός στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ, γκρεμίζει όχι μόνο την κυβέρνηση των ανδρεικέλων, αλλά και τα μακάβρια σχέδια των κομμάτων και των μηχανισμών προβοκάτσιας!!!!

Υποθάλπουν και πυροδοτούν ΟΛΟΙ την αλλοδαπή πορτοκαλί «εξέγερση», αλλά ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θέλει την ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ της Πλατείας Συντάγματος από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, έστω για μια μέρα

WWW.RESALTOMAG.BLOGSPOT.COM